info@aidservice.be - 0477 38 28 68

Communicatie van A tot Z


 
AID service- en communicatiebureau staat klaar om u bij uw communicatie te adviseren en ondersteunen. Wij kunnen heel wat ervaring en deskundigheid inbrengen. Ontdek hieronder wat wij samen zouden kunnen doen.

communicatie van a tot z
A
Affiches en advertenties
Wij leveren u een opvallende affiche of advertentie aan. ‘Less is more’ is ons motto. Witruimte trekt de aandacht, tekst blijft bondig en krachtig, één foto zegt meer dan honderd woorden. Enkel beelden met een verhaal blijven hangen. Welk verhaal? U hebt ze in overvloed! Wij helpen u kiezen en brengen ze tot leven.
B
Beeldschermen
Via internet kunt één of meerdere (info)schermen op diverse locaties in uw organisatie van op één punt aansturen: gebruiksvriendelijk, flexibel en niet duur. Ideaal voor directe en krachtige boodschappen aan uw bezoekers, medewerkers, cliënten, … Wij zorgen voor hard- en software, opleiding en ondersteuning.
C
Communicatieplan
Niet communiceren bestaat niet. En bepaalde communicatie heb je niet in de hand. Maar toch kan je heel wat plannen. Wij maken samen met u een communicatieplan rond een bepaald project, groot of klein. Wij ondersteunen en begeleiden uw medewerkers bij de uitvoering of gaan zelf aan de slag en leveren een artikel, een webtekst, een filmpje, een affiche, een folder, een brochure, een jaarverslag, een tijdschrift, een presentatie, een spandoek, een campagne, een huis-aan-huis-blad, een voordracht, een evenement, …
D
Digitale nieuwsbrief
Per e-mail een nieuwsbrief versturen is handig. Er zijn gratis pakketten om hem op te stellen en te versturen. Het kost u niks, alleen de werkuren van uw vlijtige medewerker. Jammer dat zes op zeven nieuwsbrieven niet geopend worden. Wij weten sprekende titels en tekstjes te maken die de kans vergroten dat uw nieuwsbrief de e-mailtsunami overleeft.
E
Email
Efficiënt en effectief mailen, intern en extern. Een uitdaging voor elke medewerker. Kent u de vier D’s bij inkomende mails? Delete, Delegeer, Doe het nu of Doe het later. Hoe kunt u ze toepassen (en laten toepassen door uw medewerkers)? En hoe zit het met uw uitgaande mail? Zijn die volgens de huisstijl? Handtekeningen uniform? Tekst kort en krachtig, zoals het hoort? Wij introduceren de do’s en don’ts van e-mailcommunicatie in uw organisatie.
F
Fondsenwerving
Steeds meer organisaties, diensten en voorzieningen gaan op zoek naar aanvullende financiële middelen. Ze zetten een programma op en voorzien mensen en middelen om giften te werven. Voor fondsenwerving zijn specifieke strategische en communicatieve vaardigheden nodig. Wij ondersteunen u deskundig bij het opmaken van een fondsenwervingsplan, het gebruik van een goede database, de keuze van fondsenwervingskanalen en uw communicatie om meer te halen uit uw fondsenwerving. Lees meer in onze rubriek fondsenwerving.
F
Folders & brochures
Kwaliteit en eenvormigheid in folders en brochures is noodzakelijk, leesbaarheid nog meer. Wij hebben een vlotte pen en schrijven duidelijke, begrijpbare en verteerbare teksten. Denk je dat iemand een folder of brochure leest zoals een boek(je), van voor tot achter? Mis! Wij weten uw folders en brochures aantrekkelijk en leesbaar te maken. Wij leren het graag uw medewerkers aan, of wij voeren het gedreven zélf uit.
G
Grafisch Ontwerp
Iedereen kan tekenen, maar niet iedere tekening is mooi. Een grafisch ontwerper heeft gevoel voor vorm en kleur en levert ontwerpen voor offline- en onlinecommunicatie. Wij ontwerpen uw folders, brochures, affiches, website, intranet, enz. in uw huisstijl en streven naar een maximale afstemming op uw doelpubliek. Je vindt een aantal voorbeelden in de rubriek grafisch ontwerp.
H
Huisstijl
Uw huisstijl moet kloppen met wat uw organisatie wil uitstralen. Wij gaan met u een traject dat vertrekt bij de missie, visie en waarden waar uw organisatie voor staat. Wij werken een logo met woord- en beeldmerk uit en passen dit toe op diverse communicatiedragers. Wij leveren een huisstijlboek af en organiseren opleiding en vorming over het toepassen van de huisstijl en het gebruik van sjablonen door uw medewerkers.
I
Interne communicatie
Welke kanalen kunt u gebruiken voor uw interne communicatie? Wat zijn voor- en nadelen van lijncommunicatie, gedrukte en digitale kanalen? Hoe kan je een en ander stroomlijnen en afstemmen? Hoe faciliteer je de interne communicatie in uw organisatie? Wij overlopen verschillende mogelijkheden op basis van ervaringen op de werkvloer. Wij helpen u ook bij de implementatie.
J
Jaarverslag
In het najaar – maar veelal nà nieuwjaar – begint de rush om het jaarverslag zo vlug mogelijk klaar te krijgen. Vaak wordt dit het visitekaartje naar collega’s en de buitenwereld. Kunnen wij u helpen met krachtige teksten, sprekende visualisaties, een verzorgde layout en druk? Geef ons tijdig een seintje aub.
K
Koepel
Misschien behoort uw organisatie tot een koepel. Of uw organisatie overkoepelt diverse afdelingen, centra, diensten, … Welke elementen kunt u in uw communicatie inbouwen die garanderen dat elk echelon zijn identiteit kan bewaren maar toch tot het geheel behoort? Hoe combineert u autonomie en eenvormigheid? Hoe haalt u het maximale uit samenwerking en partnerschap?
L
Lay-out
Tekst en illustraties zorgvuldig lay-outen verhogen de leesbaarheid en toegankelijkheid van uw communicatie, zowel op papier als online. Wij zijn hierin gespecialiseerd en lay-outen volgens de knepen van het vak. Wij leren de basisregels graag aan uw medewerkers aan.
M
Mondelinge externe communicatie
Er wordt veel over uw organisatie gepraat. Bij medewerkers en gebruikers is het wellicht ‘dagelijkse kost’. Wat blijft hangen bij de mensen waarmee zij communiceren? Hebben medewerkers en gebruikers hulpmiddelen om hun communicatie te verrijken? Wij hebben alvast enkele tips en voorbeelden.
N
Nota's, notities en notulen
Ongetwijfeld heeft er in uw organisatie regelmatig overleg plaats. Een goed verslag maakt een efficiënte opvolging van uw vergadering mogelijk. Goed notuleren is dus noodzakelijk. Wij kunnen zelf instaan voor verslaggeving of uw medewerker(s) opleiden in en begeleiden bij verslaggeving to the point.
O
Organisatie-identiteit bepalen
Als je weet wie je bent, weet je beter wat bij je past. Zo werkt dat bij mensen, maar zeker ook bij bedrijven. Dan maak je namelijk veel betere keuzes op het gebied van personeel, klanten, kantooromgeving, huisstijl, enz. Bovendien ben je door je authentieke uitstraling en profilering veel aantrekkelijker voor je klanten en weten ze je beter te vinden. Via een identiteitsspel waaraan sleutelfiguren deelnemen, ontdek je de aard van je organisatie.
P
Pers
De pers is heel belangrijk in uw externe communicatie. Hoe haal je op een positieve manier de pers? Wat heeft nieuwswaarde? Hoe bouw je een band op met persmedewerkers. Organiseer je een persconferentie? Heeft dit zin? Waarom komen persmedewerkers hier niet op af? Of verspreid je een persbericht? En hoe maak je dit op? Hoe krijg je maximale respons in de pers?
P
Personeelsblad
Is een gedrukt of gekopieerd personeelsblad nog zinvol? Soms wel, soms niet. Bepaalde organisaties kiezen resoluut voor digitalisering, andere zweren bij papieren versies. Ideaal is de combinatie van beide. Wij leren u hoe het kan met weinig extra middelen en tijd.
Q
Quote
Een quote trekt de aandacht. Lezers lezen een tekst niet in een logische volgorde. De aandacht springt van foto’s over onderschriften en quote’s naar stukken tekst. Wij leren u hoe je goede quote’s inbouwt in wat u offline of online publiceert.
R
Reclame
De beste reclame is mond-aan-mondreclame. Mensen persoonlijk je boodschap brengen heeft effect. Er zijn tal van tools en hulpmiddelen om dit nog te versterken. Wij verklappen hoe je ze inbouwt in je organisatiestructuur en –cultuur.
S
Social Media
Wij tonen je hoe je sociale media kan inzetten. Hoe maak je een Facebook-pagina voor je organisatie? Hoe kunnen medewerkers via sociale media communiceren met uw cliënten en hun context? Hoe vallen berichten in deze vluchtige media toch op? Wij geven tips en trucs om bij te blijven.
T
Tijdschrift
Uw huidige cliënten en gebruikers zijn uw beste ambassadeurs. Een verzorgd tijdschrift blijft van goudwaarde in de communicatie met hen. Wij ondersteunen uw medewerkers bij de redactie, layout, druk, afwerking, verspreiding en financiering van uw tijdschrift. Of wij voeren het met passie voor u uit.
U
U bent belangrijk
U bent de belangrijkste schakel in uw communicatie, extern en intern. U en uw collega’s, medewerkers, vrijwilligers. U communiceert altijd, ook als u niks zegt, schrijft of toont. U bent ook onze belangrijkste partner. Samen brengen wij uw communicatie in beeld. Wij optimaliseren en faciliteren ze op uw maat.
V
Visie, missie en waarden
De visie, missie en waarden van uw organisatie zijn ongetwijfeld uitgeschreven. Zijn ze ook vertaald in uw beleid en in uw communicatiestrategie? Zijn ze goed gekend bij uw bestuurders en medewerkers? En dragen ze die uit? Wij helpen u bij het uitschrijven en vertalen van missie, visie en waarden voor alle betrokkenen.
W
Website
Heel wat websites zijn gemaakt vanuit de ogen en de ideeën van de organisatie. En minder vanuit de ogen van de gebruiker. Wat wil een bezoeker op uw website vinden? Hoe kom je dit te weten? Hoe plaats je dit in de kijker? En vooral: hoe hou je uw website actueel en aantrekkelijk? Hoe leid je mensen naar uw website toe? Hoe haal je meer uit uw website? Wij screenen uw huidige website, stellen aanpassingen voor en voeren die ook uit.
X
X-stralen
Een doorlichting van uw communicatie gewenst? Wij nemen uw interne en/of externe communicatie onder de loupe. Wij kunnen ook onderzoeken wat het effect is van een specifiek communicatiekanaal dat u nu gebruikt: uw tijdschrift, uw website, uw digitale nieuwsbrief, enz. En wij geven advies op maat om die bij te sturen, af te schaffen of op te starten.
Y
Youtube
YouTube-filmpjes zijn een meerwaarde in uw communicatie. Hoe maakt u eenvoudig zo’n filmpje? Hoe plaatst u het op YouTube? Hoe maakt u een link in een mail of op uw website? Hoe houdt u rekening met de privacy? Wij voeren uit of begeleiden u in heel het proces.
Z
Zoveel meer
U kunt met alle vragen en opdrachten in verband met communicatie bij ons terecht. Wij helpen u of zullen u gepast verwijzen. Bel ons op 0477 38 28 68 of mail ons op info@aidservice.be